CIAT Koszęcin –  Rekonstrukcja historycznego pokazu i wystawa zabytkowych zaprzęgów konnych  9-10 sierpnia oraz V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum "Śląska"
10,11 sierpnia 2019 (niedziela)

Doroczny Miting AIAT

  • W dniach 9-11 w bawarskim Bernried odbył się doroczny Miting AIAT, skupiający przedstawicieli 14 krajów. Polską Grupę Tradycji Powożenia reprezentowali: Marek Doruch, Krzysztof Szuster i Tadeusz Kołacz. Program spotkania obejmował m.in klinikę sędziowską prowadzoną przez ubiegłorocznych sędziów z Koszęcina Christiana de Langlade, Raimundo Corala, Harmutha Hubera. Ich oceny stanowiły wzorzec dla szkolących się. Gospodarze przygotowali do tych zajęć 17 zaprzęgów. Wielką gratką... dla nas była wizyta w kolekcji Rudolfa Stiefa, wybitnego znawcy i renowatora historycznych pojazdów konnych, który nas z pasją osobiście oprowadził po swoich niesamowitych zbiorach. Ważną częścią mitingu były rozliczne spotkania i rozmowy podczas posiłków, zwłaszcza galowej kolacji perfekcyjnie przygotowanej przez zespół gospodarza - burmistrza Bernried Josepha Steigenbergera.
    Ostatniego dnia zostały omówione i zatwierdzone obowiązujące w roku 2018 przepisy AIAT( po raz pierwszy także w polskiej wersji językowej). Na zakończenie Prezes AIAT baron Christian de Langlade ogłosił że w roku 2019 miting AIAT odbędzie się we Wrocławiu i Galowicach.
  • Polska Grupa Tradycji Powożenia została poproszona przez Zarząd AIAT o przetłumaczenie obecnie obowiązujących przepisów AIAT na język polski.
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadało dr. Tadeuszowi Kołaczowi uprawnienia Rzeczoznawcy Ministra w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie zabytki techniki, w specjalności: zabytkowe pojazdy konne, rzędy końskie, zaprzęgi konne.