CIAT Koszęcin –  Rekonstrukcja historycznego pokazu i wystawa zabytkowych zaprzęgów konnych  9-10 sierpnia oraz V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum "Śląska"
10,11 sierpnia 2019 (niedziela)

Regulamin konkursów krajowych (CAT) i międzynarodowych (CIAT) 2019

Obowiązujące w roku 2019 reguły AIAT

reglement_reguly_ciat-aiat-2018-pl_0.pdf

pc_le_remiser_garaz_2018_aiat_freng_plde.pdf

pc_le_salut_salut_2018_aiat_freng_plde.pdf

pc_le_stop_stop_2018_aiat_freng_plde.pdf

pc_les_couloirsla_musique_kolory_muzyka_2018_aiat_freng_plde.pdf

pc_arret_en_pente_zatrzymanie_na_pochyleniu_2018_aiat_frengplde.pdf

pc_la_volte_droite_wolta_2018_aiat_fr_eng_pl_de.pdf

pc_le_rail_a_droite_szyna_2018_aiat_frengplde.pdf

pc_le_rail_a_gauche_szyna_2018_aiat_frengplde.pdf

pc_les_couloirsles_tracteurs_2018_aiat_frengdepl.pdf

pc_le_rail_droit_szyna_2018_aiat_frengplde_0.pdf

pc_le_reculer_cofanie_2018_aiat_frengplde.pdf

pc_le_tapis_dywan_2018_aiat_frengplde_0.pdf

pc_le_verre_2018_aiat_frengdepl_0.pdf

pc_les_couloirsla_fumee_dym_2018_aiat_frengplde_0.pdf

Celem organizacji konkursów jest pielęgnowanie sztuki powożenia historycznymi powozami (rok budowy przed 1945) oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z użytkowaniem ekwipaży. W konkursie będzie oceniane zrozumienie tych założeń oraz sztuka powożenia. Konkurs składa się z trzech części:

A: Prezentacja - B: Trasa w terenie - C: Sprawdzian zręczności

Warunki uczestnictwa

Wiek powożącego dla uczestnictwa w narodowym (CAT) międzynarodowym(CIAT) turnieju wynosi minimum 12 lat. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni 12-16 lat muszą mu towarzyszyć osoby dorosłe.

Udział w zawodach, można wziąć tylko po dokonaniu wpłaty wpisowego do konkursu.

W zgłoszeniu muszą zostać przestawione: ważne dokumenty uprawniające do konkursu powożenia oraz dowód na posiadanie osobistego ubezpieczenia przeciw wypadkom jak również obowiązkowe ubezpieczenie dla hodowcy zwierząt, które obejmuje jazdę zaprzęgiem. Wolno startować tylko koniom, kucykom, mułom albo osłom, które są prawidłowo podkute i posiadają odpowiednie szczepienia. Jeżeli te dokumenty nie zostaną przedstawione, to nie można wydać zezwolenia na start. Ciężki koń pociągowy może zostać również zaliczony do kat. zwierzęcia ciepłokrwistego, jeśli dotyczy to całego sezonu. W kategorii ciężkich koni pociągowych mogą figurować tylko konie, które zostały określone, jako takie we francuskim, ewentualnie zagranicznym rejestrze koni.

Komisja sędziowska

Jury składa się z jednego przewodniczącego i od jednego do dwóch sędziów uznawanych przez AIAT. Gwarantują oni prawidłowe stosowanie regulaminu.

Tylko przediczący jury może wykluczyć zaprzęg, jeżeli: koń znajduje się złym stanie zdrowotnym, powożącemu  brakuje praktyki w powożeniu, uprząż lub powóz zagrażają bezpieczeństwu.

Weterynarz przekazuje informacje jedynie przewodniczącemu jury.

Powozy

Powozy oceniane są w skali od 0 do 20 punktów. Historyczne pojazdy (wykonane do roku 1945) posiadają mnożnik 3, a repliki i pozostałe pojazdy liczone są z  mnożnikiem 1. Numer startowy każdego powozu biorącego udział w zawodach powinien być umocowany w widocznym miejscu. Uczestnik podający fałszywe dane o swoim powozie nie będzie sklasyfikowany.

Kwalifikacje

Ten sam powożący wraz z  luzakiem musi uczestniczyć we wszystkich etapach konkursu, inaczej będzie zdyskwalifikowany.

Zaprzęgi muszą posiadać conajmniej następującą liczbę luzaków ( luzaków w odpowiednim ubraniu):

Zaprzęg jednokonny, dwukonny, tandem, trzykonny: jeden luzak

Unicorm, Random, cztery, pięć – i więcej koni: dwóch luzaków

Ani konie, ani powożący ani liczba luzaków, ani też powozy i uprzęże nie mogą zostać zmienione podczas żadnej z 3 części konkursu. Każda niezbędna zmiana jest karana 20 punktami. Zmiana powożącego oznacza dyskwalifikację.

Powożący i pasażer mogą zmieniać ubranie w czasie 3 części konkursu tylko przy silnych odpadach deszczu.

Bat, który jest dopasowywany do typu pojazdu, ( z długim lub kótkim rzemieniem) musi w czasie wszystkich prób być trzymany w ręku. Jeżeli miałby zostać zastosowany nieodpowiedni bat lub bat nie byłby trzymany w czasie trwania całej kwalifikacji w ręku, dolicza się 10 punktów karnych. Każdy koń w czasie zawodów może być użyty tylko raz.

Udział w odznaczeniu zwycięzców jest obowiązkowy, wyjątki powstałe z wyższej konieczności muszą mieć akceptację sędziego głównego. 

A. Prezentacja

Zaprzęgi oceniane są oceniane w pozycji stojącej, pojedynczo przez każdego sędziego. Obowiązują kryteria i formularze oceny zdefiniowane przez AIAT. W czasie prezentacji zabronione są ochraniacze, bandaże, kamasze i każdy inny rodzaj ochrony nóg. Przy niezastosowaniu się do tych reguł dolicza się 10 punktów karnych. Każdy uczestnik, który pojawi się za późno na prezentacji, albo na trasie terenowej ( 2 dzień), otrzymuje 5 punktów karnych.

B. Konkurs -Trasa w terenie

Konkurs w terenie wymaga wystarczającej wiedzy i umiejętności prowadzenia powozu w normalnych warunkach. Trasa jest tak wyznaczona, że może ją pokonać bez problemów każdy typ pojazdu konnego. Trasa w terenie posiada długość między 12 a 17 km oraz poniżej 9 km dla osłów i powinna być bez jakichkolwiek przerw całkowicie przejechana. Prowadzący jedzie na własną odpowiedzialność i musi w każdym momencie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów ruchu.

Przeciętne prędkości:

  • 6 km/h dla osła
  • 9 km/h dla małych kucyków (do 1.32 m)  zimnokristych oraz dużych osłów
  • 11 km/h dla kucyków (od 1.33 m)
  • 13 km/h dla ciepłokrwistych koni
  • 11 km/h dla ciężkich powozów (Coaches)

Delegat techniczny, jako jedyny może obniżyć te prędkości ze względu na szczególne lub topograficzne uwarunkowania, lecz musi o tym poinformować jury.

Dopuszczalny czas posiada margines +/-  jednej minuty. Każda sekunda mniej lub więcej będzie karana 0,2 punktu karnego. Na trasie w terenie powinno być max. 5 przeszkód (PC= Passages Contrôles). Ostatnia przeszkoda powinna znajdować się, co najmniej 300 metrów od mety. (zobacz listę przeszkód AIAT.). Powóz, który zatrzyma się na tych ostatnich 300 metrach, otrzyma 5 punktów karnych.

Ten, kto wypróbuje przeszkodę przed rozpoczęciem konkursu zostanie zdyskwalifikowany. Za jakąkolwiek pomoc podczas pokonywania trasy zostanie doliczone 10 punktów karnych. Użycie hamulców przy przeszkodach jest karane 10 punktami karnymi. Każda destrukcja przeszkody podczas, albo po wjechaniu w nią i z tego powodu przeszkody nie mogą zostać prawidłowo przejechane, dolicza się 10 punktów karnych. Przeszkody muszą być przejechane jednym ciągiem. Wyjątek: ustawianie tyłem lub cofanie.

Przykład: wolta składa się z zamkniętego koła przejechanego jednym ciągiem. Przeszkoda z kieliszkiem musi być przejechana bezpośrednio między A i B.

Konkurs zręczności (kegle)

Ta próba wymaga optymalnego przeprowadzenia zaprzęgu po wyznaczonej trasie. Wielkość terenu wynosi od 6000 - 8000 m2. Powierzchnia powinna być raczej płaska, bez dziur albo nierówności, by nie zagrażać bezpieczeństwu zaprzęgów. Prędkości wynoszą do 180 m/min dla zimnokrwistych, tandemów lub zaprzęgów czterokonnych oraz 200 m/min. dla innych kategorii. Użycie hamulców tarczowych jest zabronione i będzie karane 10 punktami.

Powóz przebywający dłużej niż wynosi podwójny okres dopuszczalnego czasu na torze zostanie wykluczony.

Tor zręczności posiada maksymalnie 20 przeszkód. Kombinacja z drążków jest niedopuszczalna.

Odstęp pomiędzy bramkami wynosi minimum 12 metrów.

Szerokość bramek:

  • Dla powozów dwukołowych rozstaw kół ( ślad, szpur ) + 30 cm;
  • Dla powozów z czterema kołami dla ustalenia szerokości bramki brany jest rozstaw tylnych kół. Ponieważ powozy historyczne były często budowane jako bardzo długie, szerokość bramek jest liczona w stosunku do odległości między kołem przednim i tylnym, czyli następująco:
Odległość między kołami Odstęp bramek
mniej niż 40 cm ślad + 30 cm
między 40 cm, a 59 cm ślad + 35 cm
między 60 cm, a 89 cm ślad + 40 cm
 90 cm i więcej ślad + 45 cm
trojka (ciepłokrwiste) 230 cm
trojka (zimnokrwiste) 250 cm

Trasa z ”keglami” jest udostępniana jedną godzinę przed tą częścią konkursu. Powożący są zobowiązani, oglądać trasę w stroju w tórym uczestniczą w cąłym konkursie. Każde wykroczenie przeciw tej regule będzie karane 5 punktami karnymi.

Przed rozpoczęciem tej konkurencji każdy z uczestników musi pozdrowić jury, po zakończeniu trasy niekoniecznie.

Każde przekroczenie czasu będzie karane 0, 2 punktu/ sekunda

Nieprzejechanie przez linię startową będzie karane 10 punktami karnymi, a jury nakaże powozowi powtórzenie startu.

Każda strącona piłka to 5 punktów karnych, jednak nie więcej niż 5 pkt. karnych za 1 bramkę.

Bramki muszą zostać przejechane przez cały zaprzęg zgodnie z numeracją. Nie wolno przejechać przez bramkę drugi raz – obojętnie z jakiego kierunku, bo to kosztuje 5 pkt. karnych.

Jeżeli powożący opuścił bramkę, to może ją jeszcze przejechać dopóki nie przejedzie następnej bramki bez punktów karnych.  W innym przypadku zostaje obciążony 10 punktami karnymi. Wszystkie bramki, które zostały potrącone (obojętnie czy już przejechane, czy nie) oznaczają 5 pkt. karnych dla zaprzęgu.

Jeżeli nieprzejechane bramki zostaną potrącone przez zaprzęg, to jury sygnalizuje to dzwonkiem i następuje zatrzymanie czasu do momentu, gdy bramka zostanie prawidłowo ustawiona. Zaprzęg może kontynuować swój przejazd dopiero po zezwoleniu sędziego.

Bramka tylko częściowo przejechana bez zrzucenia piłki jest karana 5 pkt. karnymi.

Gdy jury zauważy nieprawidłowość, sygnalizuje to dzwonkiem. Zaprzęg powinien skorygować natychmiast swój błąd i dojechać trasę do końca, sekundnik nie jest przy tym zatrzymywany. Jeżeli zawodnik zapomniał przekroczyć linię końcową 10 pkt.karnych.

Tak długo jak zaprzęg nie przekroczy linii mety końcowej i nie opuścił terenu próby czas jest liczony. Odmowa w bramce nie podlega dodatkowej karze. 

Polski